مدیرکل هواشناسی استان گلستان گفت: توفان با سرعت 70 کیلومتر برساعت گلستان را درنوردید.