«فرماندار بهمئی» با اشاره به اینکه برای اجرای طرح سد و کنترل سیلاب منطقه پشت تاوه در شهرستان بهمئی 22 میلیارد ریال…

شهردار یاسوج خبر داد

مرحله اول ساماندهی دست فروشان توسط نیروهای اجرائیات شهرداری یاسوج آغاز شد.

رئیس مرکز ملی فرش ایران مطرح کرد

رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت: اقدامات ارزشمندی برای بسترسازی و تقویت بنیه پژوهشی در حوزه فرش ایران صورت گرفت.