سرپرست جهاد کشاورزی جاسک؛

سرپرست جهاد کشاورزی جاسک از آغاز برداشت هندوانه در این شهرستان خبر داد.

در مراسم تفاهم نامه همکاری توسعه گیاهان دارویی در حوزه سلامت مطرح شد؛

مجری طرح ملی توسعه گیاهان دارویی گفت: از سال آینده برنامه های اجرایی در حوزه گیاهان دارویی با قدرت و شتاب بیشتری…