وزیر جهادکشاورزی گفت: تا زمان حصول اطمینان کامل از ایجاد تعادل در بازار ممنوعیت واردات برنج ادامه دارد.

سردخانه ۱۲ هزار تنی به آیین خزر سپید که با مشارکت و حمایت مالی بانک کشاورزی احداث شده است روز پنج شنبه ۲۳ آذر ماه با…

مرغداران با ارسال نامه ای به معاون اول رئیس‌جمهور از بالا رفتن هزینه‌های تولید مرغ در کشور به دلیل افزایش دو ماهه نرخ…

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به موج:

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی گفت: ثبت سفارش واردات برنج را موقتا متوقف کرده ایم و در حال بررسی شرایط هستیم.