وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم فرهنگ سازی به منظور افزایش مشارکت مردمی، تغییر نگاه و شیوه‌های دولتی و سازگاری با طبیعت برای…

سازمان چای کشور اعلام کرد که امروز یک میلیاردو ۸۷۵میلیون تومان از مطالبات چایکاران به حسابشان واریز شد.

رئیس مؤسسه تحقیقات چغندرقند گفت: چهار رقم چغندر قند تایید شده از سوی موسسه در برابر شرایط سخت و کم آبی مقاومت بالایی دا…

در ۲۰ درصد اراضی بیابانی استان کلید خورد؛

یک مقام مسوول در اداره منابع طبیعی استان تهران گفت: از ۱۰۵هزار هکتار عرصه‌های بیابانی این استان تاکنون بیش از ۲۰هزار…