معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان گفت: اگر زمانی طرح اسکان برای استقرار عشایر داده شده است، روحیه عشایری…

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب استان کرمان گفت: براساس آمار سامانه ملی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از 96 درصد…

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب استان کرمان گفت: 10 طرح ملی و استانی اقتصاد مقاومتی توسط منابع طبیعی در جنوب کرمان…

وزیر ارتباطلات و فناوری اطلاعات:

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بااشاره به اینکه مهم نیست در انتخابات چه کسی پیروز می شود مهم این است که در انتخابات…