رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان:

رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان با استقبال از اصلاح سیاست ها در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری…

دو نوجوان محکوم به قصاص در استان کرمان که نزدیک به 7 سال را در مرکز کانون اصلاح تربیت این استان گذرانده اند امروز با…

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی از مجتمع جهان فولاد سیرجان…

رئیس پلیس فتای بم:

رئیس پلیس فتای بم گفت: 97 درصد جرائم فضای مجازی در شهرستان بم را کشف و شناسایی کرده و پرونده آنها تحویل مراجع قضایی…