بهمن خسروانی گفت: در پی اعتراضات روز گذشته جمعی از کامیون داران کرمانشاه نسبت به وضعیت کاریشان، وضعیت بیمه تأمین…

مدیرکل امور زندان‌های کرمانشاه:

مدیرکل امور زندان‌های کرمانشاه گفت: سرقت و مواد مخدر بیشترین میزان افراد دستگیرشده در زندان‌های کرمانشاه را به خود…

مدیرکل بهزیستی کرمانشاه:

مدیرکل بهزیستی کرمانشاه ضمن هشدار نسبت به خطر شیوع بیماری روانی به زیر 15 سال، گفت: در حال حاضر 3 هزار بیمار روانی در…