دادستان عمومی و انقلاب همدان گفت: حداقل ۳۰ تخلف انتخاباتی در سطح شهر همدان از سوی مراجع مختلف نظارتی و مردم گزارش شده…

نماینده ولی فقیه در همدان:

نماینده ولی فقیه در همدان گفت: مردم وظیفه دارند در این انتخابات به فرد اصلح رای دهند و ما نیز باید شخصی را که با آرای…

محمد ناصر نیکبخت در نخستین ساعت آغاز انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا رأی…

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی همدان از وجود 1000 تاکسی اضافه بر نیاز شهر همدان در خطوط تاکسیرانی شهری خبر داد و گفت: 3هزار…