مدیرکل اوقاف و امور خیریه هرمزگان گفت: اگر مردم نسبت به احکام وقف آشنایی و اشراف داشته باشند قطعا کمتر دچار مشکل…