سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی هرمزگان:

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی هرمزگان از تصویب اجرای هفت طرح تولیدی و صنعتی در کمیته ماده هشت استان هرمزگان خبر داد.

سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بستک خبر داد :

سرپرست اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى بستک از تحویل و تحول میزان ٤١ هکتار از اراضى ملى شده جناح در راستاى ماده ٦ قانون…

شهردار بستک:

شهردار بستک در کمیته اسکان و تزئینات شهری ستاد خدمات هماهنگی سفرهای نوروزی شهرستان بستک گفت: خدمت رسانی به شهروندان و…

اطلاعیه‌ شرکت آبفای شهری هرمزگان؛

شرکت آبفای شهری هرمزگان در اطلاعیه‌ای قطع آب آشامیدنی محلات غرب بندرعباس اعلام کرد.