با حضور استاندار مرکزی و معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور سیزدهمین…

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد:

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: منابع تامین و پرداخت لازم برای جایزه صادراتی پیش‌بینی شود.

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری استانداری مرکزی:

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری مرکزی گفت: بازار کار استان مرکزی گرفتار فقدان تعادل بوده و نرخ…

مدیرعامل آب‌منطقه‌ای استان مرکزی:

مدیرعامل شرکت آب‌منطقه‌ای استان مرکزی با هشدار نسبت به وضعیت بحرانی آب زیرزمینی در استان گفت: بحران آب جدی و بسیار…