محمد اسلامی بیان داشت: برنامه ریزی برای خارج کردن مازندران از سیستم تک پایه حمل و نقل در دستور کار است.

فرماندار ویژه بابل:

قربانعلی ولی‌زاده‌بورا بیان داشت: برگزاری نمایشگاه تخصصی برنج نقش موثری در جلوگیری از برنج‌های وارداتی دارد.

یک فعال رسانه ای مازندران؛

عقیل امامی گفت:مجاهدان حریم ولایت باید مسوولانه به روشنگری بپردازند تا بار دیگر حسودان و منتقدان لیبرال‌مسلک و…

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی:

بهمن نامور مطلق اظهار داشت: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هیچ مسوولیتی در قبال بیمه هنرمندان صنایع دستی ندا…