مدیرکل، تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت:بیش از 6 هزار دادخواست کارگری و کارفرمایی امسال به مراجع تشخیص حل اختلاف…