با حضور محمد شریعتمداری، عملیات اجرایی خط تولید شمش منیزیم فروآلیاژ ازنا آغاز شد.