وزیر دادگستری گفت: درباره حضور در کابینه بعدی هنوز با من صحبتی نشده است.

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست معاون قضایی دیوان عالی برگزار شد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح:

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در جریان سفر به استان سمنان از دادسرای نظامی ناحیه شاهرود بازدید کرد.

وزیر دادگستری:

وزیر دادگستری گفت: مشارکت گسترده و آگاهانه مردم در انتخابات، زبان گویای جایگاه تمدنی، مدنیت و اعتلای فرهنگی و بلوغ…