مادر کریستیانو رونالدو نسبت به خطای صورت گرفته بر روی پسرش انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، دولورس، که در ورزشگاه استادو فرانس حضور داشت، پس از مصدومیت رونالدو توسط دیمیتری پایت نوشت: نمی توانم پسرم را این گونه ببینم. فوتبال برای ضربه زدن به توپ است نه خشونت علیه حریف.