فرماندار ویژه شهرستان جهرم از شکستن سد محمدآباد این شهرستان خبر داد.

مدیر پایگاه میراث فرهنگی لارستان:

مدیر پایگاه میراث فرهنگی لارستان گفت: در سازه بازار قیصریه لار هیچ نشانه‌ای از ترک، شکاف یا شکستگی و فرونشست وجود ندارد.