امام جمعه شاهرود گفت: عده ای با تروریست خواندن سپاه اقتدار جمهوری اسلامی را نشانه گرفته اند، در حالی که امروز همه دنیا…

با حکم استاندار سمنان؛

گرمسار - با حکم استاندار سمنان و با اتفاق رای اعضای شورای شهر گرمسار، «یاسر عربی» شهردار این شهر در سمت خود ابقا شد.

استاد حوزه علمیه و دانشگاه:

استاد حوزه علمیه و دانشگاه گفت: برجام بلای خانمان سوزی است که به جان ملت ایران افتاد و توانست غیر قابل اعتماد بودن…

استاندار سمنان:

استاندار سمنان گفت: جوانان استان سمنان درشش ماهه اول سال جاری 47مدال آسیایی، جهانی و بین المللی را کسب کردند و همچنین…