همایش زعیم ذوفنون به همت دانشگاه آزاد اسلامی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود.

رئیس رسانه ملی در ادامه سفر دقایقی پیش وارد بیروت شد و به روضه الشهدای بیروت رفت.

نشست «نگاهی به زبان و هویت ملی؛ بازخوانی روایت انتقادی شریعتی» با سخنرانی سیدجواد میری در پژوهشگاه علوم انسانی و…

دبیر ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور:

دبیر ستاد عالی کانونهای فرهنگی وهنری مساجد کشور گفت:23 هزار کانون فرهنگی هنری در مساجد کشور فعالیت میکنند