امروز طی مراسمی با عنوان پاسداشت نخبگی، از 4 دانشمند برتر شیمی دانشگاه شیراز که خدمات علمی متعددی در طول حیات خود…

دادستان های آمریکایی به تحقیقات درباره احتمال نقض تحریمهای ایران از سوی دویچه بورس و کلیراستریم بانکینگ که زیرمجموعه…

پیوند خانه و خودرو؛

به تازگی طرح خیره کننده ای برای خودروها ارایه شده که فضای داخل آنها دسته کمی از یک خانه و امکانات راحت آن ندارد.

مدیرکل فناوری وزارت بهداشت گفت: حوزه فناوری با حمایت های دولتی و بخش خصوصی می تواند بیشترین اشتغال را در کشور ایجاد کند.