مدیر انجمن نجوم اهواز رویدادهای نجومی فرودین ماه 96 را به صورت جزئی تشریح کرد.

در 3 رنگ؛

رونمایی بی سروصدای اپل از تبلت ۹.۷ اینچی جدید خود نشان می دهد که دیگر این روزها کسی منتظر عرضه مدل های جدید این محصول ن…

حدود 717 میلیون سال پیش، در زمین عصر یخ بندانی پدید آمد که وسعت بی‌نظیری از قطب تا مناطق استوایی داشته و سبب یخ زدن کل…

محققان ترکیب جدیدی از ترکیب ساده GeSe کشف کرده اند که تاکنون از دید دانشمندان دور بود. ترکیب «بتا GeSe» ساختاری مانند…