استاندار خراسان رضوی گفت: مشکل و دغدغه ای برای تامین آب مورد نیاز شهروندان مشهد در تابستان امسال وجود ندارد.

شهردار مشهد خبر داد

شهردار مشهد گفت: خط 2 قطار شهری مشهد از پیشرفت 85 درصدی برخوردار است.

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد از اجرای طرح ویژه سرویس‌دهی اتوبوسرانی با آغاز ماه مبارک رمضان خبر داد

معاون سیاسی فرماندار مشهد:

معاون سیاسی امنیتی فرماندار مشهد با اشاره به اینکه تجمع حامیان رئیسی در میدان شهدای مشهد بدون مجوز است، اعلام کرد که…