شهردار نیشابور گفت: خواهرخواندگی شهرها با یکدیگر باعث آشنایی بیشتر مردم این شهرها با فرهنگ هم خواهد شد و از این طریق…

  • با حضور فرمانده کل سپاه

    آیین بهره برداری از پروژه خط دو قطار شهری مشهد به طول 14.5 کیلومتر با حضور فرمانده کل سپاه برگزار شد.