رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بیرجند از سفر وزیر بهداشت به استان خراسان جنوبی در هفته آینده خبر داد.

رئیس کانون بازنشستگان خراسان جنوبی:

رئیس کانون بازنشستگان خراسان جنوبی از وجود 5 هزار نفر بازنشسته نیروی انتظامی در خراسان جنوبی خبر داد و گفت: 2 میلیارد…

رئیس کانون بازنشستگان ناجا کشور در بیرجند:

رئیس کانون بازنشستگان ناجا کشور از حضور 700 هزار بازنشسته در نیروهای ناجای کشور خبر داد و گفت: بازنشستگان اتاق فکر…

با اتمام عملیات اجرایی ساختمان

مدیر فنی و اجرایی اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی از اتمام عملیات اجرایی بیمارستان 141 تختخوابی فردوس خبر داد و…