معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از افتتاح مسجد هفتاد و دو تن در میدان آزادی خبرداد و گفت: این مسجد…

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فیروزکوه:

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فیروزکوه گفت: از ابتدای سال جاری ۴۳هکتار از اراضی ملی این شهرستان به ارزش…

گزینه نهایی منتخبان شورای شهر پنجم گفت: به شهروندان تهرانی تعهد می‌دهم تا زندگی شهروندی آن‌ها در چهار سال آینده به…

نامزد تصدی شهرداری تهران مدعی شد که به خاطر برخی فشارها مجبور به استعفا شده است.