با توجه به برگزاری انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ 96/2/29 نتایج شمارش آرای نامزدهای…

فرماندار تهران به موج خبر داد:

فرماندار تهران گفت که بیش از 60 درصد واجدین شرایط تهرانی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری مشارکت داشته اند.

فرماندار تهران اعلام کرد

فرماندار تهران از ورود اعضای لیست امید به شورای شهر تهران، ری و تجریش خبر داد.

مدیرکل دفتر استاندار تهران:

مشاور و مدیرکل استاندار تهران با بیان این که از چند شعب اخذ رای بازدید داشته گفت: تا این لحظه گزارشی از تخلف اعلام…