فرماندار تهران خواستار تعیین‌ تکلیف وضعیت ساختمان پلاسکو شد و گفت: انتظار می‌رود سریعتر کار این ساختمان دنبال شود و…

جاسبی؛

شهردار منطقه 10 از اجرای اقدامات کنترلی و پیشگیرانه برای کاهش جمعیت آفت سفید بالک با تلاش اداره فضای سبز خبر داد.