وزیر اطلاعات گفت: دشمن تلاش دارد از طریق شایعه پراکنی و حرمت شکنی مسئولان، جامعه را دو قطبی کند.