آخرین مرحله از رزمایش سه روزه پیامبر اعظم ۱۱ نیروی زمینی سپاه در منطقه شمال شرق کشور به پایان رسید.

با اجرای عملیات یگان ویژه صابرین

مرحله نهایی رزمایش پیامبر اعظم ۱۱، نیروی زمینی سپاه با اجرای عملیات توسط یگان ویژه صابرین در منطقه شمال شرق کشور آغاز ش…

مشاور عالی فرمانده کل سپاه:

مشاور عالی فرمانده کل سپاه گفت: جریان شناسی و دشمن شناسی دو مشخصه بارز جنبش دانشجویی و به ویژه بسیج دانشجویی است.

جانشین ستاد کل نیروهای مسلح عنوان کرد؛

جانشین ستاد کل نیروهای مسلح، برای معماری ناجا دو چراغ روشن و درخشان ترسیم کرد.