در معاملات ساعات ابتدایی بازار ارز، قیمت دلار به ٤٩٥٨ تومان و یورو به ٦١٣٤ تومان رسید.

به گزارش خبرگزاری موج، در معاملات امروز بازار آزاد قیمت دلار از مرز 4900 تومان هم گذشت.

در معاملات ساعات ابتدایی بازار ارز، قیمت دلار به ٤٩٥٨ تومان و یورو به ٦١٣٤ تومان رسید.

دلار فردایی پاساژ افشار به ٤٩١٠ تومان

در عین حال هر دلار فردایی پاساژ افشار به ٤٩١٠ تومان و در سبزه میدان ٤٩١٨ تومان رسید.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج