مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان گفت: در 6 ماهه نخست سال جاری با حمایت دستگاه های نظارتی و دستگاه قضایی استان و نیروهای یگان حفاظت از منابع طبیعی، نسبت به پیشگیری و رفع تصرف از 420 هکتار از اراضی ملی اقدام نمودند.

به گزارش خبرگزاری موج، امید ذاکری افزود: حدود 70 درصد از این میزان یعنی 292 هکتار قبل از اقدام به تصرف در همان مراحل اولیه و بدون تشکیل پرونده با حضور به موقع همکاران یگان حفاظت از منابع طبیعی در قالب تبصره ذیل ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی از تصرف پیشگیری شده و 30 درصد مابقی یعنی بیش از 128 هکتار نیز در قالب اجرای احکام قضایی نسبت به خلع ید از تصرف های سنواتی اقدام شده است.

وی بیان داشت : بیشترین سطح خلع ید از اراضی تصرفی به میزان 109 هکتار مربوط به شهرستان پارسیان است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان گفت : از سال 1394 ، این اداره کل با هدف کاهش تعارضات مردمی و در نتیجه پیشگیری از تصرفات ، ضمن رسیدگی سریع و دقیق تر به پرونده های اراضی اختلافی و استفاده از ابزارهایی مانند تصاویر هوایی ، GIS و اجرای عملیات کاداستر اراضی به منظور صحت بیشتر ، نسبت به جلب مشارکت های مردمی حتی در امر حاکمیتی حفاظت از اراضی اقدام نموده به طوری که در حال حاضر حفاظت از حدود یک و نیم  هکتار از مراتع استان تحت اجرای پروژه حفاظت مشارکتی توسط مرتعداران با مبادله تفاهم نامه ، آموزش های لازم و صدور کارت مرتعبانی صورت می پذیرد.

ذاکری تصریح کرد : در صورت تامین اعتبار طی برنامه ششم توسعه با تکمیل عملیات کاداستر برای کل اراضی باقی مانده استان به میزان 6 میلیون هکتار می توان گام بزرگی را در راستای پیشگیری از تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی، تسهیل و تسریع فرآیند تخصیص اراضی برای سرمایه گذاری برداشت.

امید ذاکری در پایان افزود : هم استانی های عزیز همچنان می توانند به طور شبانه روزی از طریق شماره تلفن 1504 گزارش های مربوط به هرگونه تخریب و تصرف از راضی ملی و منابع طبیعی و آتش سوزی در جنگل ها و مراتع استان را به یگان حفاظت از منابع طبیعی این اداره کل اعلام تا در اسرع وقت با مراجعه به موقع همکاران ، اقدامات لازم انجام شود.