وزیر نیرو گفت: سه نیروگاه بزرگ تولید برق در استان کرمانشاه با ظرفیت هزار و 420 مگاوات است به زودی به شبکه برقی کشور و…

در روزهای اخیر شهر بابل در تکاپوی حاصل از کشف یک نگین سبز و آبی زیباست که در میان هیاهوی تمام سال‌های گذشته، از دید…

نقص فنی در یک فروند هواپیمای مسیر اهواز- تهران باعث بازگشت هواپیما و فرود اضطراری آن در فرودگاه اهواز شد.

برداشت محصول برنج برای کشاورزان آنچنان حائز اهمیت است که برای حمایت از تولیدات داخلی، واردات برنج خارجی به کشور در فصل…