فرمانده انتظامی استان قم گفت: مهم ترین هدف در ورزش، اعتلای ارزش های دینی، ملی و انسانی است.

آیت الله العظمی علوی گرگانی:

آیت الله العظمی علوی گرگانی در دیداربا فرمانده انتظامی استان گفت: حفظ اسرار مردم، عفو و صبر از نشانه های بارز یک مومن ا…

معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت معصومه(س):

معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت معصومه (س) با بیان اینکه حرم حضرت معصومه (س)صرفا محلی برای زیارت نیست، گفت: حرم کریمه …

معاون امور زائرین استاندار قم:

معاون امور زائرین استاندار قم با اشاره به موقعیت امامزاده شاه جمال در ورودی شهر قم اظهار داشت: امکانات رفاهی برای…