مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از انتخاب رشته 34 هزار و 654 داوطلب در تکمیل ظرفیت دکتری خبر داد.

وزیر آموزش و پرورش در حکمی مشاور و مشاور عالی خود را منصوب کرد.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار موج خبر داد:

مشاور عالی سازمان سنجش کشور گفت:تا ساعت 8 صبح امروز تعداد 32 هزار و 615 داوطلب انتخاب رشته کردند.

با حکم فرهاد رهبر؛

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی را به عنوان رئیس پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی این…