امام‌جمعه مهر گفت: ملت ایران با آشوب‌گران و سلطنت‌طلبانی که در روز عاشورای حسینی به امام حسین(ع) اهانت کردند آشتی نمی‌ک…