صنعت لاستیک سازی
  • یک فعال صنعت لاستیک در گفتگو با موج مطرح کرد

    محمدرضا هارونی گفت: صنعت لاستیک سازی در ایران از فناوری عقب مانده و بسیاری تولیدکننده ها در حال ورشکستگی هستند و برخی نیز با رانت سرپا مانده اند. این صنعت در ایران آنقدر ضعیف شده که امروز چین لاستیک پراید را با فناوری بالا و 4 سال گارانتی 25 هزار تومان ارزانتر از تولید داخلی در ایران عرضه می کند.