انتخابات اتاق بازرگانی سنندج
  • رییس هیات نظارت بر نهمین انتخابات اتاق بازرگانی سنندج اعلام کرد:

    رییس هیات نظارت بر نهمین انتخابات اتاق بازرگانی سنندج از تایید نهایی این انتخابات از سوی انجمن نظارت بر انتخابات اتاق های سراسر کشور خبر داد.