ارزیابی خسارت ها در استان های سیل زده
  • خبرگزاری موج گزارش می دهد

    مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن کشور گفت: در مناطق شهری سیل زده بنیاد مسکن وام 50 میلیون تومانی و 12 میلیون کمک بلاعوض، در مناطق روستایی 40 میلیون وام و 10 میلیون کمک بلاعوض، برای بازسازی 15 میلیون وام و 5 میلیون تومان کمک بلاعوض و همچنین بر اساس میزان خسارت برای خرید اثاثیه نیز 15 میلیون تومان وام و 5 میلیون تومان کمک بلاعوض در نظر گرفته شده است.