گفت و گوی دولت و جوانان
  • استاندار یزد؛

    استاندار یزد گفت: بیانیه گام دوم انقلاب به عنوان یک سند مهم بالادستی در اختیار ماست و باید بیش از گذشته با بهره گیری از آن برای موفقیت نظام و انقلاب و طرح ها و برنامه ها استفاده شود.