گردهمایی پیشکسوتان، جانبازان و خانواده معظم شهدای دفاع مقدس