کمیته صندوق اعتباری هنر استان کردستان
  • مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی کردستان خبر داد:

    مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان از پرداخت 115 میلیون ریال کمک بلاعوض به هنرمندان معمر استان در سال 97 خبر داد و گفت: این کمک به خانواده هفت هنرمند معمر، ازکار افتاده و پیشکسوت استان اختصاص یافت.