کاهش آب خروجی سد زاینده رود
  • معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان اعلام کرد

    معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان از کاهش مقدار آب خروجی از سد زاینده‌رود از ۱۰۰ متر مکعب بر ثانیه به ۶۰ متر مکعب بر ثانیه خبر داد.