پزشکی قانونی استان
  • استاندار فارس در جلسه ستاد مدیریت بحران خبر داد:

    استاندار فارس گفت: متاسفانه در سیل امروز شیراز هم فوتی داشتیم و هم آسیب دیده که بازماندگان و مصدومین به منظور اسکان، تغذیه و درمان به مراکز مناسب انتقال داده شده اند.

  • در اداره پزشکی قانونی استان ثبت شد

    در هشت ماهه امسال تعداد ۳۷۷ مورد معاینه اجساد و صدور جواز دفن در ادارات پزشکی قانونی استان انجام شده است. از این تعداد ۲۶۸ نفر مرد و ۱۰۸ نفر زن و ۱ نفر نامعلوم بوده است. این رقم در مدت مشابه سال گذشته تعداد ۳۱۰ نفر بوده است که به میزان ۲۱٫۶ درصد رشد داشته است.