هم اندیشی مسئولان ورزش بانوان یزد
  • مدیرکل ورزش و جوانان یزد گفت: از بین تمام افراد جامعه، ورزش کردن دختران نسبت به دیگران از اهمیت بیشتری برخوردار است به خاطر اینکه آنها مادران فردای جامعه هستند که در صورت سالم بودن می توانند نسلی تندرست را تربیت کنند.