همايش ابلاغ برنامه های بسیج
  • فرمانده سپاه ناحیه لنجان در جمع فرماندهان بسیج ذوب آهن اصفهان:

    همایش ابلاغ برنامه های بسیج با محوریت رونق تولید و با حضور سرهنگ محمدی فرمانده سپاه ناحیه لنجان برگزار شد.