نماینده مردم ابرکوه در مجلس شورای اسلامی
  • نماینده مردم ابرکوه در مجلس شورای اسلامی؛

    در نشست صباغیان نماینده مردم ابرکوه در مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای شهر ابرکوه در خصوص موضوعاتی همچون گردشگری، کشاورزی، درمان و راه شهرستان ابرکوه تبادل نظر و بر روند ساخت دهکده گردشگری در ابرکوه نظارت شد.

  • نماینده مردم مهریز و بافق در مجلس شورای اسلامی؛

    نماینده مردم مهریز و بافق و ابرکوه در مجلس شورای اسلامی گفت: احیای آثار تاریخی برای جذب توریست، می‌تواند زمینه توسعه و رشد منطقه را به دنبال داشته باشد.