نفس های آخر بازار مسگران اردبیل
  • مسگری یکی از هنر صنعت‌های قدیمی ایرانی که از سالیان دور در اردبیل وجود داشته اما این روزها رونق همیشگی را ندارد و بی فروغ‌ تر از همیشه به نظر می‌رسد گویا مسگری در اردبیل تمام شده و تنها نامی از راسته مسگران باقی مانده است.