نشست هم اندیشی استاندار کردستان با انجمن ها و تشکل های معلولین