ناظر کیفی مسابقات
  • به مناسبت یادواره جام شهدای مدافع حرم درملایر برگزار می شود:

    مسابقات قویترین مردان غرب کشور به مناسبت یادواره جام شهدای مدافع حرم درملایر برگزار می شود.