میز اورآسیا در مازندران تشکیل شود
  • استاندار مازندران:

    استاندار مازندران گفت: برای بهره گیری از قابلیت های بازار داخل این اتحادیه به عنوان یک فرصت بزرگ، باید میز اورآسیا در اتاق بازرگانی مازندران تشکیل شود. ‎