منتخبین سی امین جشنواره امتنان از کارگران نمونه کشور
  • وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

    ‎وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، ‎تولید و خدمت فاخر را از معیارهای انتخاب کارگر نمونه برشمرد و خطاب به منتخبان جشنواره امتنان گفت: توسعه مهارت یکی ازضرورت‌های شرایط فعلی است. آمارها نشان می دهد که جامعه مهارت یافته ۵ برابر بیشتر از جامعه فاقد مهارت می تواند بازدهی داشته باشد.