منابع تامین آب در روستاهای همدان استان همدان
  • سید مصطفی هاشمی:

    مدیرعامل شرکت آبفار استان همدان با اشاره به بارندگی های امسال، از اینکه این بارش‌ها مشکل چندانی را حل نمی کند و اینکه مصارف آب در روستاها بیشتر غیرخانگی و غیرشرب است، سخن به میان آورد.