معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی
  • در دیدار صالحی با اعضای شوراهای ساخت و نمایش فیلم های سینمایی عنوان شد؛

    وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: امروز ما نیازمند گفت و گو هستیم، ما توفیقاتی را تا به امروز داشته ایم اما در عین حال باید به سمت ادبیات مشترک در مورد نقص ها، آسیب ها و نقدها حرکت کنیم.

  • در جلسه انتظامی با اعضای شورای اکران و شورای صنفی نمایش تاکید شد؛

    رییس سازمان سینمایی گفت: پیشنهاد من این است در صورتیکه خواستار تغییر جدی نظام نامه اکران هستید در مدت زمان یک ماه متنی تنظیم و پیشنهاد دهید و تا آنرا منتشر کنیمو نظر صاحب نظران را هم در این مورد جویا شویم.

  • داروغه‌زاده خبر داد:

    گفت: به دنبال دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره کمک به هم وطنان در این استان‌ها در حوزه‌های مختلف و همچنین تاکید حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی مبنی بر ایجاد روحیه بخشی بین هموطنان سیل زده مقرر شد تا سینماها خدمات ویژه‌ای را در این سه استان ارائه دهند.