معاون فرهنگی بسیج جامعه زنان کشور
  • معاون فرهنگی بسیج جامعه زنان کشور در یزد:

    معاون فرهنگی بسیج جامعه زنان کشور در یزد گفت: دشمنی استکبار با ملت ایران از روز اول انقلاب آغاز شد و الان با جنگ نرم ادامه دارد.