معاون فرهنگی، اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان