معاون عملیات ترافیکی پلیس راهور تهران بزرگ
  • معاون عملیات ترافیکی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: برای کاهش بار ترافیکی در مسیر کردستان- کارگر، مسیر جایگزین شرق به شمال چمران را انتخاب کنند. همچنین ساکنان این محدوده می توانند از فرعی‌های خیابان امیرآباد از جمله خیابان‌های شانزدهم و عزیزی وارد کردستان شده و به سمت کارگر حرکت کنند.