معاون سازمان حفاظت محیط زیست کشور
  • اصغر دانشیان در اردبیل:

    معاون سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: در حوزه محیط زیست ادعا ها از عمل بیشتر است و حتی بسیاری از مسئولین و مقامات رده بالا آشنایی با فرهنگ محیط زیستی ندارند و در برخی شهرها مردم از مسئولین جلوتر هستند.

  • مدرس پاسخگو باشد؛

    بدعهدی صنایع غرب در خرید پساب بندرعباس سبب ایجاد موانعی در تکمیل پروژه‌ی تصفیه‌خانه‌ی این شهر شده است و در این میان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان باید با جدیت به مساله ورود کند.