معاون دفتر امور اجتماعی استانداری همدان
  • معاون دفتراموراجتماعی استانداری همدان:

    معاون دفتر امور اجتماعی استانداری همدان گفت: فضاسازی محیطی و فرهنگی شهرداری در طراحی المان‌های شهری ویژه نوروز و فصل بهار قابل تقدیر و استقبال مسافران گردشگر را به همراه دارد.